Tréneri

Tím našich trénerov tvorí partia nadšencov športu a pohybu. No vieme, že len to nestačí. A preto sa neustále vzdelávame v oblasti športu detí. Naši tréneri sú úspešnými absolventami kurzov športovej prípravy detí na FTVS UK Praha, FTVŠ UK Bratislava, ale i ďalších uznávaných vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a v Českej republike. Samozrejme každý z nich má dlhoročné skúsenosti z vlastnej športovej činnosti, či práce s deťmi.