Zuzka Škrovanová

„Šport si našiel mňa, ja som si našla šport“

O mne

Už od malička sa venujem aktívne pohybu, začínala som už ako dieťa na tom najmenšom ihrisku“ pieskovisku“ postupne som prešla školskou telocvičňou a od 9 r som začala behať po hádzanárskom ihrisku. Keďže mi bolo málo, tak ako 15 r som sa dala na ženský futbal a začala som behať ešte po väčšom ihrisku, ktoré sa mi natoľko zaľúbilo, že do dnes hrám tento šport aktívne. Vďaka športu som sa naučila mnoho, šport vychováva, učí a dáva životu veľa pozitívneho. Od malička ma rodičia podporovali a viedli len na tie správne športové chodníčky.

Aktivity v OSA GYM:

  • Kruhový tréning

Certifikáty a absolvované školenia:

  • Certifikát IAAF Tréner detskej atletiky
  • Licencia „UEFA“ Grassroots C futbal
  • Certifikát Zdravotné a preventívne cvičenie – 3DF Academy
  • Kompenzačné cvičenie u detí a mládeže v športovej praxi I a II – UK FTVŠ Praha

Športová kariéra:

  • liga SR Hádzaná Nová Dubnica
  • 1. liga futbal MŠK Slovan Trenčianske Teplice
  • 1. liga futbal AS Trenčín

Trénujem tieto lekcie

kruhový tréning_lekcie
Kruhový tréning