Osičky v pohybe

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Ako vyzerá tréning

Pohybové hry a cvičenia pre deti vo veku 4 až 5 rokov, ktoré už zvládnu byť sami pod vedením trénera. Prvé samostatné návyky na organizovaný pohyb a tréning hravou formou. Lekcie sú zamerané na nácvik kvalitne prevádzaných pohybov koordinačných celotelových súhier. Hravá forma je samozrejmosťou pre pozitívne návyky na pohyb a šport do ich ďalšieho prirodzeného a zdravého vývoja.

Pre koho je určený

  • Pre deti vo veku 3 až 5 rokov, ktoré už vedia byť bez rodiča a plaču aspoň 45 minút

Sem vložte text nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tréneri